Курсовые мероприятия

Межкурсовые мероприятия

Архив 2021

Архив 2020

Архив 2019

Архив 2018

Архив 2017

Архив 2016

Архив 2015

Яндекс.Метрика


Гостевая книга
2022 жылға арналған «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы БҚО ПҚ БАИ іс-шаралар циклограммасы

р/н

Іс-шаралардың атауы

Басым бағыттар

Күтілетін нәтиже

Уақыты

Жауаптылар

Өткізу орны

1

2

3

4

5

6

7

1

«Мектепке дейінгі ұйымдарда денсаулық сақтау технологиясын қолдану маңыздылығы» тақырыбындағы әдіскерлер мен мектепке дейінгі тәрбиешілерге арналған облыстық вебинар/ областной вебинар для методистов и  воспитателей ДО «Важность использования здоровье -сберегающих технологий в дошкольных организациях»

 

балалардың ерте дамуы жағдайындағы мектепке дейінгі білім беру /дошкольное образование в условиях раннего развития детей

Қатысушы куәлігі,

филиал сайтына, әлеуметтік желіге ақпарат орналастыру

 

қаңтар

ЖжГПОӘ кафедрасы

 

 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» Орал қаласы

2

"Жобалау арқылы білім беру тәжірибесінде тұрақты даму мақсаттарын жүзеге асыру" тақырыбындағы облыстық семинар/

Областной семинар  на тему «Внедрения цели устойчивого развития в практику образования через проектную деятельность"

жобалап оқыту/ проектное обучение

Қатысушы куәлігі,

филиал сайтына, әлеуметтік желіге ақпарат орналастыру

ақпан

ЖжГПОӘ кафедрасы

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» Орал қаласы

3

«Ауылдық мектептің цифрлық бейнесі республикалық байқауы /«Цифровой формат сельской школы» республиканский конкурс

білім берудегі менеджментті жетілдіру /совершенствование менеджмента в образовании

Қатысушы куәлігі,

филиал сайтына, әлеуметтік желіге ақпарат орналастыру

 

сәуір

ЖжГПОӘ кафедрасы, Курстан кейін қолдау және сүйемелдеу зертхана

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» Орал қаласы

4

«Сабақты зерттеу: мәселелер мен шешу жолдары» тақырыбында тілдік пәндер мұғалімдеріне арналған облыстық вебинар/областной вебинар для учителей языковых предметов на тему «Исследование урока: проблемы и пути решения»

білім беру мазмұнын жаңарту аясында білім беру процесін ұйымдастыру /организация образовательного процесса в условиях обновления содержания

образования

Қатысушы куәлігі,

филиал сайтына, әлеуметтік желіге ақпарат орналастыру

сәуір

ЖжГПОӘ кафедрасы

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» Орал қаласы

5

«Оқыту мен тәрбиені ұштастыру арқылы жазғы демалысты тиімді ұйымдастыру» тақырыбындағы бастауыш мектеп жасындағы балалармен жұмыс жасайтын педагогтерге арналған облыстық семинар/ Областной семинар для педагогов, работающих с детьми младшего школьного возраста на тему «Эффективная организация летних каникул путем интеграции обучения и воспитания».

тұлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру/ воспитание и социализация личности

Қатысушы куәлігі,

филиал сайтына, әлеуметтік желіге ақпарат орналастыру

маусым

 

ЖжГПОӘ кафедрасы

 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» Орал қаласы

6

«Білім беру процесінде SMART технологияларды қолданудың тиімді практикасы»     облыстық  ғылыми-тәжірибелік конференция  / Областная научно-практическая конференция на тему «Эффективная практика использования SMART технологий в  образовательном процессе»

IT технологияларды қолдану /применение IT технологий

Қатысушы куәлігі, Филиал сайтына, әлеуметтік желіге ақпарат орналастыру

қазан

ЖжГПОӘ кафедрасы, Курстан кейін қолдау және сүйемелдеу зертхана

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» Орал қаласы

 

 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ «БҚО ПҚБАИ» филиалы мен БҚО Білім басқармасы,  Орал қаласындағы «Педагогикалық шеберлік орталығы» филиалы, физика-математикалық бағыттағы «Назарбаев Зияткерлік мектебінің» 2022 жылға біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру мен өткізу және курсаралық жұмыс бойынша бірлескен қызметінің ЖОСПАРЫ

№№

Іс-шараның атауы

Формасы

Мерзімі

Жауапты-лар

Есеп беру формасы

1

Мемлекеттік тапсырыс бойынша тыңдаушылар тобын қалыптастыру

тыңдаушылар тізімі

қаңтар-наурыз

«Өрлеу» БАҰО» АҚ «БҚО ПҚБАИ» Оқу жұмысы және мониторингтік қызметі бөлімі,

БҚО Білім басқармасы

бекітілген тыңдаушылар тізімі

 

2

Тірек  мектептері базасында тәжірибелік сабақтар өткізу

тәжірибелік сабақтар

тоқсан сайын

«Өрлеу» БАҰО» АҚ «БҚО ПҚБАИ»,

БҚО Білім басқармасы

тәжірибелік сабақтардың сценарийлерін zkoipk.kz сайтына “Сабақ жоспары” жобасына жариялау

3

Жаратылыстану бағытындағы курс тыңдаушыларын Назарбаев Зияткерлік мектебіндегі тәлімгерлік тәжірибеден өткізу

тәжірибелік сабақтар

тоқсан сайын

«Өрлеу» БАҰО» АҚ «БҚО ПҚБАИ»,

Орал қ. физика-математика бағытын-дағы Назарбаев Зияткерлік

мектебі

тәжірибелік сабақтардың сценарийлерін zkoipk.kz сайтына “Сабақ жоспары” жобасына жариялау

 

4

Функционалдық сауаттылыққа басымдылық беру

облыстық вебинар

қаңтар

«Өрлеу» БАҰО» АҚ «БҚО ПҚБАИ»,

БҚО Білім басқармасы

қатысушы сертификаты, филиалдың сайтына материалдарын

орналастыру

5

PISA тапсырмала-рын оқу процесіне қалай кіріктіруге болады? Креативті ойлау. Тапсырма-ларды талдау.

облыстық вебинарлар

қаңтар-наурыз

«Өрлеу» БАҰО» АҚ «БҚО ПҚБАИ»,

БҚО Білім басқармасы

қатысушы сертификаты, филиалдың сайтына материалдарын орналастыру

6

“Тәрбие әлемі” оқу сауаттылығын дамытуға бағыт-талған педаго-гикалық акция.

педагогика-лық акция

сәуір

Орал қ. физика-математика бағытын-дағы Назарбаев Зияткерлік мектебі, «Өрлеу» БАҰО» АҚ «БҚО ПҚБАИ»

әлеуметтік желілерге, сайтқа ақпараттар жариялау

7

V облыстық педа-гогикалық олимпиада

олимпиада

сәуір

«Өрлеу» БАҰО» АҚ «БҚО ПҚБАИ»,

БҚО Білім басқармасы

әлеуметтік желілерге, сайтқа ақпараттар жариялау

 

8

Үздік инновациялық тәжірибелерді жинақтау және тарату

әдістемелік нұсқаулық, әдістемелік жинақ

 

 

қыркүйек, қараша

«Өрлеу» БАҰО» АҚ «БҚО ПҚБАИ»

“Жобалау арқылы білім беру тәжірибесінде тұрақты даму мақсаттарын жүзеге асыру” тақырыбындағы әдістемелік нұсқаулық, “СМАРТ технология және оқытудың интербелсенді тәсілдері“ тақырыбындағы әдістемелік жинақ

9

«DIGITAL дәуірдегі мұғалімдердің кәсіби дамуы»

облыстық конференция

қазан

«НЗМ» ДББҰ Педагогика-лық шебер-лік орта-лығы (ПШО), «Өрлеу» БАҰО» АҚ «БҚО ПҚБАИ»

қатысушы сертификаты, әлеуметтік желілерге, сайтқа ақпараттар жариялау

10

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалда-рында біліктілікті арттыру курс-тарында оқыған мұғалімдердің қызметіне бірлес-кен мониторинг

Курсаралық мониторинг

қазан

«Өрлеу» БАҰО» АҚ «БҚО ПҚБАИ»,

БҚО білім Басқармасы

статистикалық, аналитикалық есеп

 

«ӨРЛЕУ» БАҰО» АҚ 2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК БАСЫЛЫМДАР ШЫҒАРУ БОЙЫНША ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» НА 2022 ГОД

 

«ӨРЛЕУ» БАҰО» АҚФ «БҚО ПҚБАИ» 2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК БАСЫЛЫМДАР ШЫҒАРУ БОЙЫНША ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ФИЛИАЛА АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» ИПК ПР по ЗКО НА 2022 ГОД