Course events

Intercourse events

Архив 2021

Архив 2020

Архив 2019

Архив 2018

Архив 2017

Архив 2016

Архив 2015

Яндекс.Метрика


Гостевая книга
2016 жылға арналған қысқа мерзімді ақылы курстың жоспары

Ағымдағы курстарға өту - Перейти к текущим курсам

Тыңдаушылардың категориясы/
Категория слушателей
Тақырыбы/
Тема

Өткізу мерзімі/
Дата проведения

Оқыту тілі/
Язык обучения

Тыңдаушылар саны/
Кол-во слушателей

Өтетін орны/
Место проведения

Курс жетекшісі/
Руководитель курса
Курс материалдары/
Материалы курса
қазақ мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті PISA халықаралық зерттеуін жүргізу аясында оқушылардың функционалдық оқу сауаттылығын дамыту 18-22.01.2016 қазақша 25

БҚО ПҚБАИ
304 ауд.

Р.С.Куанаева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
дене шынықтыру пәні мұғалімдері Особенности организации уроков физической культуры и внеклассной работы в условиях обновленного содержания образования 18-22.01.2016 орысша 25

БҚО ПҚБАИ
306 ауд.

З.В.Жакслыков

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
өзін-өзі тану пәні мұғалімдері "Өзін-өзі тану" пәні оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері 18-29.01.2016 қазақша 25

БҚО ПҚБАИ
302 ауд.

Ш.У.Арыстанова

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
қосымша білім беру педагогтері Основные принципы и методы преподавания инструментального исполнительства 18-22.01.2016 орысша 25

БҚО ПҚБАИ
303 ауд.

С.К.Сексенбаева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
5 қосымша білім беру педагогтері. "Қосымша білім беру жүйесінде оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру және басқару"
25-29.01.2016 қазақша 25 Жаңақала ауданы

Ж.А.Еркегалиева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
6 МдҰ тәрбиешілері "Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогикалық үдерісінде дамытушы технологияларды пайдалану" 25-29.01.2016 қазақша 25 БҚО ПКБАИ

Г.Б.Алипкалиева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
7 мектепалды топ тәрбиешілері және мұғалімдері «Біз мектепке барамыз» жаңартылған
бағдарламаға сай 5-6 жастағы балалармен білім беру үдерісін ұйымдастыру ерекшеліктері.
25-29.01.2016 қазақша 25 БҚО ПКБАИ

Г.К.Өтегул

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
8 дене шынықтыру пәні мұғалімдері «Дене шынықтыру сабағында және сабақтан тыс уақытта денсаулық сақтаушы технологиясын пайдалану» 25-29.01.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ

З.В.Жакслыков

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
9 тарих және құқық пәні мұғалімдері «Қоғамның әлеуметтік жаңғыруы кезеңінде тарих пәнін оқытуды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету» 25-29.01.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ

Г.Е.Таскалиева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
10 математика пәні мұғалімдері "PISA халықаралық зерттеуін жүргізу
аясында оқушылардың функционалдық математикалық сауаттылығын дамыту"
25-29.01.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ

М.К.Нургазинова

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
11 арнайы(түзету) және жалпы білім беру ұйымдарының дефектологтары "Современные подходы к обеспечению комплексной коррекционно-педагогической помощи детям с различными отклонениями в развитии" 25-29.01.2016 орысша 25 БҚО ПКБАИ

А.Д.Бекенова

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
12 өзін-өзі тану пәні мұғалімдері Научно-методические основы преподавания предмета «Самопознание» 25-05.02.2016 орысша 25 БҚО ПҚБАИ

С.Н.Файзуллина

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
13 информатика пәні мұғалімдері "SMART Education үдерісін енгізу жағдайында мұғалімдердің біліктілігін арттырудың педагогикалық және технологиялық негіздері" 01-05.02.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ

А.Ж.Абдрахманова

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
14 дене шынықтыру пәні мұғалімдері «Дене шынықтыру сабағында және сабақтан тыс уақытта денсаулық сақтаушы технологиясын пайдалану» 01-05.02.2016 қазақша 25 Ақжайық

З.В.Жакслыков

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
15 қосымша білім беру педагогтері "Развитие творческих способностей учащихся в условиях дополнительного образования" 01-05.02.2016 орысша 27 БҚО ПҚБАИ

С.К.Сексенбаева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
16 химия, география, биология пәндері мұғалімдері "PISA халықаралық зерттеуін жүргізу аясында оқушылардың ғылыми-жаратылыстану функционалдық сауаттылығын дамыту" 01-05.02.2016 қазақша 25 Жаңақала ауданы

М.Т.Мурзабулатов

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
17 математика пәні мұғалімдері "PISA халықаралық зерттеуіне дайындық аясында
оқушылардың функционалдық математикалық сауаттылығын қалыптастыру"
08-12.02.2016 қазақша 25

БҚО ПҚБАИ

306

М.К.Нургазинова

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
18 жалпы білім беретін мектептердің логопедтері "Современные подходы к организации
коррекционно-педагогической работы с детьми с речевыми нарушениями"
08-12.02.2016 орысша 25

БҚО ПҚБАИ

304

А.Д.Бекенова

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
19 өзін-өзі тану пәні мұғалімдері "Өзін-өзі тану" пәнін оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері" 08-19.02.2016 қазақша 25

БҚО ПҚБАИ

302

Ш.У.Арыстанова

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
20 учителя истории общеобразовательных школ "Научно-методическое обеспечение преподавания истории на этапе социальной модернизации общества" 08-12.02.2016 орысша 25

БҚО ПҚБАИ

116

Г.Е.Таскалиева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
21 өзін-өзі тану пәні мұғалімдері Научно-методические основы преподавания предмета "Самопознание" 15-26.02.2016 орысша 25 БҚО ПҚБАИ
304 ауд.

С.Н.Файзуллина

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
22 жаратылыстану-математика пәндерінің мұғалімдеріне "Оқытудың білімдік нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша мұғалімнің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту" 15-19.02.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ
306 ауд.

М.К.Нургазинова

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
23 МдҰ қазақ тілі пәні мұғалімдері "Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында балалардың тілдік қатысымдық құзыреттілігін дамыту" 22-26.02.2016 қазақша 21

БҚО ПҚБАИ

116 ауд.

Г.Б.Алипкалиева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
24 тарих және құқық пәні мұғалімдері "Қоғамның әлеуметтік жаңғыруы кезеңінде тарих пәнін оқытуды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету" 22-26.02.2016 қазақша 26

БҚО ПҚБАИ

302 ауд.

Г.Е.Таскалиева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
25 орыс мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері "Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту"
22-26.02.2016 қазақша 32

БҚО ПҚБАИ

304 ауд.

Р.С.Куанаева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
26 ғылыми-жаратылыстану (физика) пәндері мұғалімдері "Развитие функциональной естественнонаучной
грамотности учащихся в контексте проведения международного исследования Programme for International Student Assessment"
22-26.02.2016 орысша 22

БҚО ПҚБАИ

307 ауд.

М.Т.Мурзабулатов

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
27 математика пәні мұғалімдері "Формирование функциональной математической
грамотности учащихся при подготовке к международным исследованиям PISA"
22-26.02.2016 орысша 25

БҚО ПҚБАИ

306 ауд.

М.К.Нургазинова

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
28 бастауыш сынып мұғалімдері "Развитие профессиональных компетентностей учителя начальных классов в условиях внедрения государственного общеобязательного стандарта начального образования Республики Казахстана" 22-26.02.2016 орысша 25

БҚО ПҚБАИ

303 ауд.

К.И.Байкатова

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
29 ағылшын тілі пәні мұғалімдері "Ағылшын тілі пәнін ерте жастан оқытудың мазмұны мен әдістемесі" 22-26.02.2016 қазақша 25

БҚО ПҚБАИ

413 ауд.

Ж.А.Еркегалиева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
30 бастауыш сынып мұғалімдері "Бастауыш сыныптағы оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыру" 22-26.02.2016 қазақша 25

БҚО ПҚБАИ

411 ауд.

Б.Б.Габбасова

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
31 колледждің жалпы білім беретін пәндері оқытушылары "Техникалық және кәсіптік білім беруде заманауи педагогикалық және ақпараттық технологияларды қолдану" 22-26.02.2016 орысша 24

БҚО ПҚБАИ

300 ауд.

А.Т.Дандибаев

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
32 ғылыми-жаратылыстану (физика) пәндерінің мұғалімдері «Programme for International Student Assessment» халықаралық зерттеуін жүргізу аясында оқушылардың ғылыми-жаратылыстану функционалдық сауаттылығын дамыту» 29.02-04.03.16 қазақша 25

БҚО ПҚБАИ

411 ауд.

М.Т.Мурзабулатов

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
33 өзін-өзі тану пәні мұғалімдері "Өзін-өзі тану" пәнін оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері" 29.02-04.03.16 қазақша 25

БҚО ПҚБАИ

410 ауд.

Ш.У.Арыстанова

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
34 сынып жетекшілері «Білім берудің мазмұнын жаңарту жағдайында сынып жетекшінің жұмысын ұйымдастыру» 14.03-18.03.16 қазақша 25 Жаңақала ауданы

Ж.А.Еркегалиева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
35 математика пәні мұғалімдері «Формирование функциональной математической грамотности учащихся при подготовке к международным исследованиям PISA» 14.03-18.03.17 орысша 22 БҚО ПҚБАИ
304 ауд.

М.К.Нургазинова

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
36 тарих және құқық пәні мұғалімдері «Қоғамның әлеуметтік жаңғыруы кезеңінде тарих пәнін оқытуды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету» 14.03-18.03.18 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ
411 ауд.

Г.Е.Таскалиева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
37 ғылыми-жаратылыстану пәндерінің мұғалімдері «Развитие функциональной естественнонаучной грамотности учащихся в контексте проведения международного исследования Programme for International Student Assessment» 14.03-18.03.19 орысша 27 БҚО ПҚБАИ
413 ауд.

М.Т.Мурзабулатов

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
38 өзін-өзі тану пәні мұғалімдері Научно-методические основы преподавания предмета "Самопознание" 28.03-08.04.16 орысша 24 Мичурин

С.Н.Файзуллина

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
39 ғылыми-жаратылыстану пәндерінің мұғалімдері Programme for International Student Assessment» халықаралық зерттеуін жүргізу аясында оқушылардың ғылыми-жаратылыстану функционалдық сауаттылығын дамыту 04.04-08.04.16 қазақша 28 БҚО ПҚБАИ

М.Мурзабулатов

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
40 бастауыш сынып мұғалімдері Қазақстан Республикасының бастауыш білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандартын ендіру жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту 04.04-08.04.16 қазақша БҚО ПҚБАИ№116

Д.Жумагалиева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
41 дене шынықтыру пәні мұғалімдері "Дене шынықтыру сабағында және сабақтан тыс уақытта денсаулық сақтаушы технологиясын пайдалану" 04.04-08.04.16 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ 300

З.В.Жакслыков

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
42 ағылшын тілі пәні мұғалімдері «Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандартын енгізу жағдайында ағылшын тілін бірінші сыныптан бастап оқытудың мазмұны мен әдістемесі» 02-06.05, 11.05.2016 қазақша 25 Теректі ауданы

Ж.А.Еркегалиева

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
43 өзін-өзі тану пәні мұғалімдері "Өзін-өзі тану" пәнін оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері" 06.06-17.06.2016 қазақша 25 Казталов

С.Н.Файзуллина

Фотогалерея

Тізім
Жоспар
Сабақ кестесі
44 өзін-өзі тану пәні мұғалімдері "Өзін-өзі тану" пәнін оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері" 20.06-01.07.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ ауд №413

Г.К.Өтеғұл

Фотогалерея

Тізім
45 Химия, биология, география пәндері мұғалімдері «PISA» халықаралық зерттеуін жүргізу аясында оқушылардың ғылыми-жаратылыстану функционалдық сауаттылығын дамыту» 01.08-05.08.2016 қазақша 24 Бөрлі

А.Б.Хайруллина

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

46

өзін-өзі тану пәні мұғалімдері

"Өзін-өзі тану" пәнін оқытудың ғылыми-әдістемелік негізері"

05.09-16.09.2016 қазақша 31 БҚО ПҚБАИ 306 ауд.

Г.К.Өтеғұл

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

47

өзін-өзі тану пәні мұғалімдері

Кіріс сауалнама

"Өзін-өзі тану" пәнін оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері"

Г.К.Өтеғұл

26.09-07.10.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ 306 ауд.

Г.К.Өтеғұл

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

48

өзін-өзі тану пәні мұғалімдері

Кіріс сауалнамасы

"Өзін-өзі тану" пәнін оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері"

Г.К,Өтеғұл

 

17.10-28.10.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ 100 ауд.

Г.К.Өтеғұл

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

49

орыс тілі пәні мұғалімдері

Входящее анкетирование

«Көпмәдени және көптілді білім беру жағдайындағы орыс тілі мен әдебиетінің заманауи сабағын жобалаудың әдістемесі»

Никифорова Т.П.

Утегенова К.Т.

Зулкашева Ш.М.

Байкатова К.И.

Габдрахманова Ш.Т.

Абдрахманова А.Ж.

Дандибаев А.Т.
31.10-11.11.2016 орысша 27 БҚО ПҚБАИ 100 ауд.

Т.П.Никифорова

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

50

ғылыми-жаратылыстану пәндерінің мұғалімдері

Кіріс сауалнамасы

«PISA халықаралық зерттеуін жүргізу аясында оқушылардың ғылыми-жаратылыстану функционалдық сауаттылығын дамыту»

А.Б.Хайруллина

С.С.Измуханбетова

М.Т.Мурзабулатов

А.М.Абишева

Ш.М.Зулкашева

А.Т.Дандибаев

С.С.Шагиров

Н.К.Дускалиев
31.10-04.11.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ 307

А.Б.Хайруллина

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

51

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері

Кіріс сауалнамасы

«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқыту процесін жобалау»

Р.С.Куанаева

Р.Б.Мулдагалиева
31.10-04.11.2016 қазақша 27 М.Әуезов атындағы №2 ЖОББМ

Р.С.Куанаева

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

52

бастауыш сынып мұғалімдері

Входящее анкетирование

«Развитие профессиональных компетентностей учителя начальных классов в условиях внедрения государственного общеобязательного стандарта начального образования Республики Казахстан»

Байкатова К.И.

Сафуллин Е.Н.

Дандибаев А.Т.

Габдрахманова Ш.Т.

Никифорова Т.П.
31.10-04.11.2016 орысша 28 БҚО ПҚБАИ 304

К.И.Байкатова

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

53

өзін-өзі тану пәні мұғалімдері

Кіріс сауалнамасы

«Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері» 07.11-18.11.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ 116

Г.К.Өтеғұл

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

54

бастауыш сынып мұғалімдері

Кіріс сауалнамасы

«Қазақстан Республикасының бастауыш білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандартын ендіру жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту»

К.И.Байкатова

С.С.Измуханбетова

А.Т.Дандибаев

Ш.М.Зулкашева

Ш.Т.Габдрахманова

07.11-11.11.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ 304

К.И.Байкатова

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

55

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының жалпы білім беретін пәндер оқытушылары

Кіріс сауалнамасы

Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту жағдайындағы жалпы білім беретін пән оқытушыларының кәсіби құзыреттілігі

М.К.Нургазинова

З.В.Жакслыков

А.Б.Хайруллина

Р.С.Куанаева

Ж.О.Мусаева

Г.Е.Таскалиева

Е.Н.Сафуллин

Р.Б.Мулдағалиева

14.11-18.11.2016 қазақша 21 БҚО ПҚБАИ 305

М.К.Нургазинова

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

56

тарих және құқық пәні мұғалімдері

Кіріс сауалнамасы

«Қоғамның әлеуметтік жаңғыруы кезеңінде тарих пәнін оқытуды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету»

Г.Е.Таскалиева

С.М.Гиззатов

А.Т.Дандибаев

14.11-18.11.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ 413

Г.Е.Таскалиева

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

57

дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері

Кіріс сауалнамасы

«Дене шынықтыру сабақтарында оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру» 14.11-18.11.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ 411

З.В.Жакслыков

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

58

ғылыми-жаратылыстану пәндерінің мұғалімдері

Кіріс сауалнамасы

«PISA халықаралық зерттеуін жүргізу аясында оқушылардың ғылыми-жаратылыстану функционалдық сауаттылығын дамыту»

А.Б.Хайруллина

С.С.Измуханбетова

М.Т.Мурзабулатов

А.Т.Дандибаев

С.С.Шагиров

А.Ж.Абдрахманова
14.11-18.11.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ 410

А.Б.Хайруллина

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

59

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері

Кіріс сауалнамасы

«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқыту процесін жобалау» 14.11- 18.11.2016 қазақша 29 №25 ЖОББМ

Р.С.Куанаева

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

60

учителя самопознания

Входящее анкетирование

«Научно-методические основы преподавания предмета «Самопознание»

С.Н.Файзуллина

 

14.11-25.11.2016 орысша 25 БҚО ПҚБАИ 405

С.Н.Файзуллина

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

61

учителя русского языка и литературы с казахским языком обучения

Входящее анкетирование

«Методика проектирования современного урока русского языка и литературы в условиях поликультурного и полиязычного образования»

Ш.М.Зулкашева

Т.П.Никифорова

Е.Н.Сафуллин

21.11-25.11.2016 орысша 28 БҚО ПҚБАИ 411 ауд.

Ш.М.Зулкашева

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

62

дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері

Кіріс сауалнамасы

«Дене шынықтыру сабақтарында оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру»

З.В.Жакслыков

Е.Н.Сафуллин

Р.Ж.Бахтиярова

Г.К.Өтеғұл

21.11-25.11.2016 қазақша 26 БҚО ПҚБАИ 116 ауд.

З.В.Жакслыков

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

63

педагог-психологтер

Кіріс сауалнамасы

«Мектепте қауіпсіз білім беру ортасын қамтамасыз ету және зорлық-зомбылықты болдырмау, жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу»

Еркегалиева Ж.А

Сафуллин Е.Н

Адельбаева Н.А

Бахтиярова Р.Ж

Жакслыков З.В

28.11-02.12.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ 116 ауд.

Еркегалиева Ж.А.

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

64

әлеуметтік педагогтер және педагог психологтер

Кіріс сауалнамасы

"Білім беруді жаңарту жағдайында әлеуметтік педагогтің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту"

Жакслыков З.В

Сафуллин Е.Н

Еркегалиева Ж.А

Бахтиярова Р.Ж

Аимуханбетова К.Н


28.11-02.12.2016 қазақша 25 БҚО ПҚБАИ 306 ауд.

Жакслыков З.В.

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

65

қосымша білім беру педагогтері

Кіріс сауалнамасы

Қосымша білім беру жағдайында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту

Сексенбаева С.К

Измуханбетова С.С

Сафуллин Е.Н

Аимуханбетова К.Н

Жакслыков З.В


05.12-09.12.2016 қазақша 26 БҚО ПҚБАИ 306 ауд.

Сексенбаева С.К.

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

 

66

мектептердің педагог-психологтері

Кіріс сауалнамасы

«Мектепте қауіпсіз білім беру ортасын қамтамасыз ету және зорлық-зомбылықты болдырмау, жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу»

Еркегалиева Ж.А

Адельбаева Н.А

Зулкашева Ш.М

05.12-09.12.2016

қазақша

21

Бөрлі

Еркегалиева Ж.А.

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

 

 

67

дене шынықтыру пәні мұғалімдері

Кіріс сауалнамасы

«Дене шынықтыру сабақтарында оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру»

Жакслыков З.В

Сафуллин Е.Н

Аимуханбетова К.Н

Сексенбаева С.К

 

05.12-09.12.2016

қазақша

30

БҚО ПҚБАИ 116 ауд.

Жакслыков З.В.

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

68

бастауыш сынып мұғалімдері

Кіріс сауалнамасы

«Қазақстан Республикасының бастауыш білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандартын ендіру жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту»

Байкатова К.И

Измуханбетова С.С

Сафуллин Е.Н

Зулкашева Ш.М

05.12-09.12.2016

қазақша

28

БҚО ПҚБАИ 307 ауд.

Байкатова К.И.

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

 

69

бастауыш сынып мұғалімдері

Кіріс сауалнамасы

«Қазақстан Республикасының бастауыш білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандартын ендіру жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту»

Габбасова Б.Б

Измуханбетова С.С

Сафуллин Е.Н

Аимуханбетова К.Н

05.12-09.12.2016

қазақша

30

БҚО ПҚБАИ 302 ауд.

Габбасова Б.Б.

Фотогалерея

 

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

70

бастауыш сынып мұғалімдері

Кіріс сауалнамасы

"Қазақстан Республикасының бастауыш білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандартын ендіру жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту"

Узахова Ж.Т

Сафуллин Е.Н

Никифорова Т.П

Зулкашева Ш.М

05.12-09.12.2016 орысша 26 БҚО ПҚБАИ 303 ауд.

Узахова Ж.Т.

Фотогалерея

Тізім

Жоспар

Сабақ кестесі

 

Развитие профессиональных компетентностей учителя начальных классов в условиях внедрения государственного общеобязательного стандарта начального образования Республики Казахстан